IAD

Utbildning Kommunikation

Excellent kommunikation är en av de viktigaste färdigheterna och avgörande för vad du kan åstadkomma i ditt liv.

Kommunikation består av många olika delar och nivåer som skall samspela och som tillsammans ligger till grund för hur du tolkar och förhåller dig till omvärlden, samt hur omvärlden uppfattar och förhåller sig till dig.

Den är betydelsefull och nödvändig för samarbete, ledning, utbildning, förhandling etc. Vi hjälper dig med din presentationsteknik, konflikthantering, retorik, talarcoaching med mera.

15