Utbilda och informera

Att kunna sitt område är en sak. Att lära och informera andra om det är en helt annan sak.

Kursbeskrivning:

Kursen syftar till att ge en bra grund för arbetet som professionell utbildare internt eller externt. Du kanske skall introducera nya medarbetare, informera om nya IT- system, förändrade processer med mera. Efter genomförd kurs skall du kunna planera, genomföra och utvärdera egenproducerade kurser internt, där kunskapen skall vara direkt användbar, för en krävande professionell grupp med förkunskaper på akademisk nivå.

Målgrupp:

Du är redan interutbildare och vill bli bättre eller Du vill bli utbildare, och få ansvar för kunskapsöverföring i olika former i näringsliv och förvaltning. Du är chef och ledare och vill utveckla en lärande organisation.

Förkunskapskrav:

Presentationsteknik.

Metod:

Du förbereder dig genom att göra en analys av din inlärningsstil och läsa in förberedelsematerial. Under kursen blandar vi teori och praktik, upplevelsebaserad inlärning. Du arbetar med ett eget utbildningspass, praktikfall och erfarenhetsutbyte.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursmaterial med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar och video.
 • Litteratur: How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching [Kindle Edition], The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Allmänt

 • Inlärningsstilar, lärarrollen, vuxenpedagogik.
 • Lära ut och lära in.
 • Information eller utbildning?

Planera och Förbereda

 • Mål & syfte.
 • Använd alla sinnen.
 • Effektiv tidsdisposition.
 • Resursplanering.
 • Checklistor.
 • Målgrupp, förkunskaper, förväntningar, motivation, relation, attityder och värderingar.
 • Dokumentation.
 • Uppgifter, Övningar, exempel och grupparbeten.
 • Deltagarnas förberedelser.
 • Skapa ett bra inlärningsklimat.
 • Plats och lokaler.

Genomförande

 • De första fem minuterna.
 • Processledning.
 • Rätt start.
 • Introduktion.
 • Presentation.
 • Frågehantering.
 • Konflikter & krissituationer.
 • Delaktighet.
 • Hantera störningar.
 • Personlighetstyper

Följa upp

 • Avslut.
 • Sammanfattning.
 • Utvärdering.
 • Intyg.
 • Efterarbete.
 • Uppföljning.

2