IAD

IAD Focus® projektmodell och metod

Vi är välkända för vår projektmodell IAD Focus® som är enkel och lätt att implementera i varje organisation. Den är lätt att anpassa till era egna förutsättningar och inte mer komplicerad att arbeta med än att alla medarbetare uppskattar den för att den ger struktur och vägledning i samtliga typer av projekt.

Företagsledningen uppskattar att modellen även täcker såväl tiden före som efter projektet och även inkluderar lärandet i projektet och kunskapsöverföringen. Vidare att modellen arbetar på en hög abstraktionsnivå och därför fungerar som en generisk modell som kan användas i samtliga typer av projekt. Detta leder till att ledningen kan ta kontroll över projekten, slippa dyra utvecklingskostnader av nya modeller för varje projekt, och också lättare kan jämföra olika typer av projekt i portföljen på lika villkor.

IAD Focus® följer internationell projektstandard och terminologi. Det finns stöd i MS Project för modellen. IAD Focus® kommer med handböcker på svenska och engelska, både som e-book men även tryckt på papper för de som föredrar det. Modellen har alla checklistor och mallar du behöver både på svenska och engelska. Och bäst av allt – Att använda modellen kostar inget för våra kunder! Allt vi begär är att ni anger källan.

Kontakta oss om Ni vill veta mer om IAD Focus® modell och metod! Glöm inte ange om du vill ha information på engelska eller svenska.

29