PMI Logo

IAD arbetar sedan 1999 enligt vedertagen internationell standard från PMI, Project Management Institute, som är världens största och mest respekterade organisation för professionella projektledare. (www.pmi.org)

Alla IAD:s lärare och konsulter i Projektledning har PMP®-certifiering (Project Management Professional).

IAD har valt att fokusera på PMI:s internationella projektstandard. Våra kunder är oftast verksamma över hela världen och därav mer intresserade av en internationell certifiering som är globalt erkänd.

IAD har under många år haft ett antal standardkurser som förgodkänts av PMI för sk PDU Credits vilket givit oss en status som så kallade REP, Registered Education Provider. Majoriteten av våra uppdrag är dock skräddarsydda företagsinterna program som inte förgodkänns av PMI. Vi ansöker istället i efterhand om PDU-credits för dessa. Vår process innebär att vi tillhandahåller kvalitetsgranskad utbildning inom projektområdet worldwide och våra program berättigar deltagaren att erhålla PDU-credits för certifiering och bibehållande av certifiering.

REP

30