Standardutbud

Att genomföra standarutbudet företagsinternt är utomordentligt enkelt och kostnadseffektivt. Som regel är det lönsamt redan vid fem deltagare att ordna företagsintern utbildning istället för att låta personalen deltaga vid öppna kurser. Om man genomfört standardkurser internt är det också enkelt att låta personal, som inte kunde deltaga vid det tillfället på grund av sjukdom eller frånvaro, deltaga i en av våra öppna kurser istället.

17 års verksamhet och erfarenhet inom företagsutbildning och organisationsutveckling har lett fram till det standardutbud av kurser vi presenterar för 2012.

Vårt nya Standardutbud har fyra huvudområden:

  • Projektledning

  • Chef och Ledarskap

  • Time Management

  • Kommunikation

I standardutbudet ligger fokuseringen på grundutbildningar inom respektive område. Det är dels beroende på att där är efterfrågan störst, men också på att de flesta väljer att skräddarsy fortsättningsutbildning för just sin verksamhet. Vi uppdaterar Standardkurserna två gånger/år och följer internationell standard. Kurserna är baserade på de senaste rönen och forskningen på området likväl som vi arbetar med den modernaste litteraturen.

Kontakta oss för att diskutera Era behov!

Kontakta oss

 

9