IAD Analys
Personlig effektivitet

Öka den personliga effektiviteten med IADs Analys av personlig effektivitet!

  • Hur effektivt utnyttjar du din arbetstid?
  • Vad går din tid åt till?
  • När presterar du som bäst under dagen/veckan/månaden?
  • Gör du andras arbetsuppgifter?
  • Är du bra på att delegera?
  • Vilka tidstjuvar drabbar dig?

Kursen personlig effektivitet är mycket handfast och praktiskt och du kommer hem med en verktygslåda med modeller och praktiska tips som du kan använda direkt.

Hur går det till?
Vi mäter minst 2 ggr med 6-8 veckors mellanrum. Du fyller i svar i ett webbformulär. Det tar 5-10 min.

Vad får du veta?
Du ser ditt individuella läge och/eller förändring.

Du kan också sammanställa mätresultat för en grupp och se medelvärde, status och eller förändring.

Hur kan vi använda det?
Vi kan bli mycket effektivare och mycket mindre stressade om vi jobbar Smartare – Inte Hårdare!

Du kan upprätta en personlig handlingsplan eller en handlingsplan för avdelningen/organisationen.

Du kan använda informationen för att utforma ett anpassat utbildnings/utvecklingsprogram.

Vad ingår?
Först har vi ett möte där vi går igenom vilka som skall deltaga, mailadresser till dem, när analysen skall genomföras, eventuell anpassning av analysen , fokusområden och eventuella extra frågor.

Sedan sker mailutskick med länk till webformulär. Efter ett antal dagar sänds en påminnelse till de som inte fyllt i enkäten.

Webformuläret stängs och bearbetning och sammanställning av data sker.

Därefter levererar och presenterar vi analysresultatet och går tillsammans med er igenom resultatet och förslag till lämpliga åtgärder.

Vad händer sen?
Chefen/ledaren kan därefter gå igenom resultatet med sin personal.

Vi kan facilitera vid en sådan genomgång om ni önskar.

Ytterligare mätningar kan ske efter ännu en period för att följa upp förändring efter eventuell utbildningsprogram.

 

För mer information, prisfrågor eller övriga funderingar:


Kontakta oss