Delvis anpassat

När våra kunder väljer att genomföra kursen/programmen företagsinternt är det inte ovanligt att man samtidigt vill göra vissa anpassningar till sin verksamhet. I de enklaste fallen kan det handla om att lägga in egna interna övningsexempel eller schemaanpassningar.

Fördelen med dessa anspassningar är att de leder till en signifikant ökning av nöjdheten och de kan genomföras enkelt utan stora fördyringar och långa leveranstider och äventyrar heller inte kvaliteten.

Kontakta oss för att diskutera Era behov!

Kontakta för förslag

 

 

 10