Specialutvecklade företagsinterna kurser

Eftersom de flesta av våra kunder väljer företagsinterna kurser och program och också har specifika önskemål så har specialutveckling blivit en av våra specialiteter. Vi börjar då med vår samlade erfarenhet och ett tomt vitt papper för att tillsammans med uppdragsgivaren designa en helt skräddarsydd kurs/program.

Utvecklingen bygger naturligtvis på all erfarenhet vi samlat på oss under alla år vi verkat inom utbildningsområdet och den kombineras sedan med uppdragsgivarens kravspecifikation och önskemål.

Man kan t.ex. ha en befintlig projektmodell som man vill göra förändringar på och ett nytt utbildningsprogram kopplat till denna. Denna typ av kurser och program leder till en mycket hög nöjdhet och vidare ofta till att slutprodukten används under flera år i organisationen, ofta implementerad i flera länder och på olika språk.

Kontakta oss för att diskutera företagsinterna kurser och program efter Era behov och förslag!

Kontakta för förslag

 

11