IADs KONSULTER

IAD arbetar med stark kompetens på bred front. Bland våra konsulter finner du projektledare, lärare, civilekonomer, civilingenjörer, beteendevetare, systemvetare, skådespelare, jurister, logonomer, psykologer, entreprenörer, uppfinnare, försäljningschefer, VD-ar med mera.

Det är denna bredd av kompetens och kunskap som gör det möjligt för oss att kunna erbjuda våra kunder exakt den konsult eller det team som krävs för ett visst uppdrag. Nedan hittar du några av IADs konsulter.

 

ANNACARIN NILSSON

ICF certifierad coach,certifierad INLPTA NLP partitioner och kommunikationskonsult med hjärta och öga för människors inneboende potential och personliga uttryck. Bakgrund inom teater, främst regissör och pedagog i scenisk gestaltning. Efter många år inom teater vidareutbildade hon sig till logonom; röstpedagog med estetisk inriktning samt coach.

Jobbar med kommunikation, presentationsteknik, samspel och coaching inom olika organisationer och företag. Annacarin arbetar med ett eget koncept utifån scenisk gestaltning, retorik, logonomi och coaching. Hennes styrka ligger i att möta människor där de är, skapa förtroende, inspiration och utveckling med enkla och konkreta metoder och verktyg.

 

ALEXANDRA HJELM

Alexandra Hjelm har stor utbildad journalist och projektledare och har bland annat arbetat som reporter, huvudredaktör och projektledare på SVT. Alexandra jobbar också som moderator, mental rådgivare, coach och ledarskapsutvecklare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENGT FROSTE

Ledarskapskonsult med fokus på personlig utveckling, grupputveckling, krishantering. Förflutet som officer med många års erfarenhet av ledarskap i olika nivåer och befattningar. UGL-handledare Försvarshögskolan, certifierad 1990 och certifierad för UGL 2008. Certifierad SDI (Strength Deployment Inventory) Premier Edition, 2003. Har på uppdrag av Försvarshögskolan genomfört utbildning och omcertifiering av befintliga UGL-handledare till UGL 2012.

Genomför UGL, Fördjupad UGL, UL ( Utvecklande Ledarskap), krishantering, SDI och andra behovsanpassade teambuildningar/lagutvecklingar.

 
 

 
 
 

BERIT FÄRNLYCKE

I mer än 10 år har Berit varit delaktig i förändringsarbeten iolika organisationer. Hon har erfarenhet från anställning i kommunal tjänst, landstinget och privata näringslivet med befattningar som VD, regionchef, distriktschef, säljare och rehabiliteringskonsult.

Berit arbetar med Lean, Six Sigma , projektledning, top managment, organisationsutveckling, ledarskap, chefskap, ledningsgrupper, förändringsarbete, kommunikation, konflikthantering, mindset change och debriefing. 

BI DAHLBORG

Har arbetat 15 år som skådespelare på olika teatrar och därefter haft ett eget produktionebolag  i 15 år. Numera arbetar Bi 50% på Södertörns högskola som adjukt  i estetiska lärprocesser med inriktning drama där grupputveckling och ledarskap är väsentliga komponenter. Forumteater är något som Bi ofta använder i grupputveckling, ledarskap och konflikthantering.

Bi är UGL handledare sedan 2001, även certifierad handledare i SDI (Strength Deployment Questionnaire),  och GDQ (group Development Qestionnaire). Utbildad på Skandinaviska ledarhögskolan i stresshantering och mentalträning.  Bi  är även utbildad i och arbetar med konflikthantering.
 
 
 
 ¨
 

ELISABET GRAHN

Elisabet Grahn är diplomerad systemisk terapeut och konsult samt fil. mag. i socialt arbete med inriktning på organisationspsykologi. Elisabet har över 20 års erfarenhet av handledning, coaching, grupputveckling, konflikthantering och förändringsstöd. Psykosociala arbetsmiljöundersökningar, projektledning och projektledarutbildning, samt ledarskapsutbildningar har varit och är frekventa inslag i vardagen. Elisabet har även fördjupat sig i omvärldsanalys och verksamhetsutveckling med processer. Framförallt har Elisabet arbetat med offentliga organisationer men också med privata näringslivet.
 
 
 
 
 
 
 

FREDDIE HAHN

Freddie Hahn är organisationskonsult specialiserad på projekt och processstyrning samt organisation och teamutveckling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FREDRIK SKÖRDEHED

Fredrik har en bakgrund inom IT-branchen och arbetar idag som affärscoach med att coacha ledningsgrupper och höga chefer på företag.Certifierad ICC samt certifierad NLP practitioner (INLPTA).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HANS HÅDDING

Hans Hådding bistår chefer och medarbetare i att utveckla sina kompetenser inom kommunikation och ledarskap, att strukturera organisation och uppgifter samt att kunna hantera mänskliga relationer. Detta säkerställer förutsättningarna till att upprätthålla och utveckla en allt effektivare verksamhet.

På uppdrag av Försvarshögskolan har Hans Hådding utvecklat den engelska (internationella) versionen av kursen UGL. (UGL = Understanding Group and Leader). Hans är också certifierad som UGL handledarutbildare för den engelska versionen.
 
 
 

 

 

HANS UDDGÅRD

Certifierad Projektledare och Scrum Master med stor erfarenhet av att leda förändringsarbete, främst inom IT-förvaltning men även inom andra verksamheter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HENRIK LINDER

Affärscoach, PhD i Immunologi. Erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedel, medicinteknik, it, Management consulting, försäljning och rekrytering.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGER ANDERSSON

Ledarskapskonsult med fokus på personlig utveckling, grupputveckling och medarbetarutveckling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Harding Ringh

Diplomerad Coach och utbildad beteendevetare. Arbetar som affärscoach. Lincenserad för OPQ, SHL och Leval A(tillstånd att använda Assessios tester).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRISTINA KLÖFSKÄRR

Civilekonom som gärna arbetar i förändringsprocesser med problemlösning, verksamhetsanalys, förenklingar och förbättringar i rutiner och processer samt anpassning av ekonomiska flöden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIELLE BEHRMANN

Senior HR Konsult med fokusområdena; ledarskap, kommunikation, teamprestation, mental hälsa/stress (HeartMath handledare), målarbete och psykosociala arbetsmiljöundersökningar. Verksam inom området sedan 1995. I nuvarande uppdrag coachar jag ledare och medarbetare till ökad hälsa och prestation på arbetsplatsen genom fördjupad analys (intervjuer, analysrapport, återkoppling till ledningen, workshops för medarbetare och handlingsplan för förändring. Beteendevetare med fil. kand. i psykologi från PAO-programmet, Stockholms universitet.
 
 
 
 
 
 
 

MARTIN CERVALL

Martin arbetade under 10 år med logistik och logistikutveckling, varav flera år i ledande befattningar. Arbetsgivare inkluderar Skanska, AGA och Syncron. Sedan 2002 verksam inom ledarskapsutveckling. Licenserad för L.E.T.-programmet (Leader effectiveness training).

Martin har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi samt en magisterutbildning i Beteendevetenskap, med inriktning på team, ledarskap och organisation.
 

 
 
 
 

MIKAEL REICHEL

Har en lång erfarenhet som konsult inom management, omstrukturering, vändningsprocesser, projekt-, marknadsförings- och affärs-planer, konfliktlösning, coaching och utveckling av kommersiella produkter och tjänster liksom strategiska processer. Gärna med inslag av entreprenörskap och innovation.

Mikael har stor erfarenhet av att bygga och leda starka team. Särskilt intresse för medarbetarmotivation och utveckling av företags kärnvärden. Han har en väl utvecklad analytisk, visionär och strategisk förmåga och planerar för långsiktig tillväxt.
 
  
 
 
 PETER DEXNER

Entreprenör och resultatfokuserad ledare med omfattande nationell och internationell erfarenhet framförallt inom utbildning, organisationsutveckling och IT. Motiverande ledare som får medarbetare och kunder med sig. Mycket uppskattad presentationsteknik. Har över 30 års erfarenhet som VD, utbildningskonsult, IT-utvecklare, marknadsförare och ekonom. Coach och mentor för lednings och styrgrupper, VD och projektledare. PMP-certifierad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROLAND LANGHÉ

Roland Langhé är civingenjör inom maskinteknik och har de senaste 15 åren arbetat som lärare inom Kvalitetsteknik vid KTH. Han är diplomerad kvalitetsrevisor. Roland har utvecklat KTHs mest eftersökta magisterprogram med inriktning kvalitetssäkring och ledningssystem inom projekt, riskledningssystem och riskanalys. Han har även 25 års erfarenhet av kvantitativ riskanalys med Monte Carlosimulering.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVEN ANTVIK

Sven har mer än 30 års erfarenhet som projektledare, forskare, utbildare, författare, föreläsare och konsult. Unik projektledningserfarenhet med beställarens projektledning, projektets totalekonomi, granskning och analys samt rapportering från JAS-projektet.

Specialist på Earned Value för planering, styrning och uppföljning av projekt. Medförfattare till boken Projektledning och metoder. IPMA First Assessor för certifiering av projektledare inom olika branscher. IPMA Validator för validering av de nationella certifieringsorganen inom IPMA

 
 
 
 
 

ULF ENEROTH

Ledarskapskonsult med genuint intresse för människor. Vill bidraga till utveckling av chefer, medarbetare och organisation. 35 års erfarenhet som yrkesofficer, med arbetsuppgifter som chef på olika nivåer. UGL-handledare sedan 1988, certifierad för UGL 2012. Certifierad handledare i UL ( Utvecklande Ledarskap) samt SDI (Strength Deployment Inventory) Premier Edition.

Har genomfört UGL –kurser sedan 1988. Genomför även FUGL (Fördjupad UGL) och behovsanpassade teambuildningar/lagutvecklingar och chefsbytesprogram.
 
 
 

 

Ylva Beck

Ylva har tio års erfarenhet från ledande operativa befattningar som anställd och tio års erfarenhet som konsult, coach och egen företagare. ICF ACC (Associate certified coach).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

För mer information om våra konsulter, kontakta oss på info@iad.se eller +46 (0)8-714 03 90