Ny som chef

Introduktion till chefsskapet och preparation för den nya arbetsuppgiften och det nya ansvaret.

Kursbeskrivning:

Kursen är designad för dig som blivit eller skall bli chef. Till skillnad från ledare har du alltså formellt personalansvar och budgetansvar. Kursen ger dig en introduktion till chefsskapet och vad som följer med detta.

Målgrupp:

Nyblivna eller blivande chefer.

Förkunskapskrav:

Minst tre års arbetslivserfarenhet, varav minst två år i ledande befattning som gruppledare eller liknande.

Metod:

Förstudie, Förberedelsematerial, Energifyllda föreläsningar, diskussioner, tillämpningsövningar och gruppresentationer och rollspel. Action Learning Intressanta och intensiva föreläsningar varvas med tillämpningsövningar av innehållet i grupper.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

• Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.

• Litteratur: Att vara chef och ledare: Dina verktyg för praktiskt ledarskap, Mossboda, Persson och Rönnholm.

• Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Chefskapet

 • Förväntningar på chefen.
 • Delegation.
 • Olika Ledarstilar.
 • Din Ledarstil, analys.
 • Arbetsrätt.
 • Introduktion till arbetsrätt .
 • Ansvarsbegränsning.

Teamet

 • Bygga ett team med olikheter.
 • Teamets utvecklingscykel FIRO modellen.
 • Motivation & inspiration.
 • Personlighetstyper.
 • Stilanalys.

Strategi och Mål

 • Kopplingen mellan vision, strategi och mål.
 • Checklista för smarta mål.
 • Målnedbrytning.
 • Uppföljning.

Ekonomi

 • Budget.
 • Uppföljning.
 • Rapportering.

Beslutstekniker

 • Enskilda tekniker.
 • Gruppbeslut.

Personlig effektivitet och Stresshantering

 • Analys av din personliga effektivitet.
 • Din personals effektivitet.
 • Personlig stressanalays.

3-dagar