Time management 5 OEU-Programmet

OEU-Programmet TM , Organisatorisk Effektivitets Utveckling är Time Management för hela organisationen.

Denna kurs är inte tillgänglig som öppen kurs, utan genomförs enbart företagsinternt.

Kursbeskrivning:

Detta är ett unikt program. Programmet är etappindelat med arbetsuppgifter att göra mellan etapperna. Detta säkerställer att en reell förändring och att utveckling kommer till stånd, såväl för den enskilde som för organisationen.

Målgrupp:

Organisationer som vill ta ett samlat grepp på verksamhetens effektivitet.

Förkunskapskrav:

Arbetslivserfarenhet.

Längd:

4 etapper om cirka 6 timmar.

Metod:

Korta energifyllda föreläsningar, upplevelsebaserad inlärning, övningar enskilt och i grupp.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kurspärm med bl. a. slides, checklistor och mallar.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Fas 1, Mål & plan

 • Målstyrning.
 • Beslut.
 • Diagnos, enkät.
 • Planering.
 • Arbetsplatsens organisation.
 • Uppgifter, tidlogga och planera, organisera.

Fas 2, Teknik & metod

 • Uppföljning.
 • Kommunikation.
 • Planeringsystem.
 • Informationsorganisation.
 • Standard & mallar.
 • Uppgifter.

Fas 3, Gruppens effektivitet

 • Uppföljning.
 • Utbildnings – och utvecklings plan.
 • Informations-organisation.
 • Standards & mallar.
 • E-mail.
 • Delegering.
 • Möteseffektivitet.
 • Uppgifter.

Fas 4, Personlig Effektivitet

 • Stresskurva.
 • Stressanalys.
 • Övertid.
 • Prime time.
 • Motion.
 • Egna tidstjuvar.
 • Personlig handlingsplan.

4x6 tim