Ledarskap 1 Leda utan att var chef

“Chef är en befattning – Ledare är en egenskap“

 Kursbeskrivning:

Den här kursen är en introduktion till arbetet som ledare, där du leder en grupp av medarbetare men du har inte formellt personalansvar och ekonomiskt ansvar. Mycket av ditt resultat är beroende på din förmåga att motivera och entusiasmera din personal. Vi brukar säga att vi jobbar med “pull” istället för “push”.

Målgrupp:

Nyblivna eller blivande ledare utan formellt personal och budgetansvar.

Förkunskapskrav:

Minst tre års arbetslivserfarenhet.

Metod:

Förberedelser innan kursen, Förstudie, energifulla föreläsningar med stöd av bildspel, åhörarkopior för egna noteringar, diskussioner, grupparbeten och rollspel. Action Learning Intressanta och intensiva föreläsningar varvas med tillämpningsövningar av innehållet i grupper.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur: Att vara chef och ledare: Dina verktyg för praktiskt ledarskap, Mossboda, Persson och Rönnholm.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Ledarskapet

 • Förväntningar på ledaren från chef och personal.
 • Delegation.
 • Olika Ledarstilar.
 • Din Ledarstil, analys.

Teamet

 • Bygga ett team med olikheter.
 • Personlighetstyper.
 • Stilanalys.
 • Relationer.
 • Teamets utvecklingscykel FIRO modellen.
 • Motivation & inspiration.
 • Samarbete.
 • Konflikthantering.

Strategi och Mål

 • Kopplingen mellan vision, strategi och mål.
 • Checklista för smarta mål.
 • Målnedbrytning.
 • Handlingsplan.
 • Uppföljning.

Uppgiften

 • Information och Kommunikation.
 • Organisera arbetet, leda och följa upp.
 • Ge och ta feedback.

Beslutstekniker

 • Enskilda tekniker.
 • Gruppbeslut.

Personlig effektivitet och Stresshantering

 • Analys av din personliga effektivitet.
 • Din personals effektivitet.
 • Personlig stressanalays.

3-dagar