Projektledning Steg 2 Ledarskapet

Efter att du har lärt dig modell och metod är det dags att ta itu med de mjuka delarna. Vi börjar med ledarskapet.

Kursbeskrivning:

Efter att du har lärt dig grunden i projektledning i form av modell och metod står ledarskapet på tur. Vi fokuserar på vad som skiljer projektledning från linjechefsarbete. Vi behandlar de krav och förväntningar som ställs på dig som projektledare. Du får de nödvändiga personliga verktygen och kunskaperna för att fungera väl i rollen som projektledare.

Målgrupp:

Nuvarande eller blivande projektledare, projektchefer, delprojektledare, projektadministratörer och linjechefer.

Förkunskapskrav:

Projektledning Steg 1 och /eller praktisk erfarenhet av projektledning.

Metod:

Förstudie, förberedelsematerial, energifyllda föreläsningar, diskussioner, tillämpningsövningar och gruppresentationer. Vi följer projektets livscykel enligt IAD Focus® modellen. Action Learning: Intressanta och intensiva föreläsningar varvas med tillämpningsövningar av innehållet enskilt och i grupper.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur: The Fast Forward MBA in Project Management [Kindle Edition], Eric Verzuh.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Ledarskapet

 • Förväntningar på projektledaren.
 • Krav, ansvar, befogenhet.
 • Organisationsstruktur.
 • Projektledarens roll.
 • Lär känna dig själv.
 • Analys av din ledarstil.
 • En genomgång av ledarskapsskolorna.
 • Situationsanpassat ledarskap.
 • Ge och ta feedback.
 • Hantera olika personligheter.

Presentationsteknik

 • Grunderna i presentationsteknik. Retorik och karisma.
 • Videoträning.

Beslutstekniker

 • Beslut enskilt eller i grupp.
 • Olika personlighetstyper.
 • Beslutstekniker.

Möteseffektivitet

 • Vanliga mötesproblem.
 • Förberedelse och organisation.
 • Genomförande.
 • Protokoll och uppföljning.

Personlig effektivitet

 • Tidstjuvar.
 • Målstyrning.
 • Personlig organisation.
 • Planeringssystem.
 • Delegation.

Stresshantering

 • Positiv och negativ stress.
 • Stressanalys.

3-dagar