Projektledning Steg 3 Teamet

Att leda ett projektteam av olika kompetenser är en utmaning. Olikheter kan leda till synergier eller konflikter.

Kursbeskrivning:

När du behärskar modell och metod samt ditt projektledarskap kommer turen till att fokusera på teamet. Projektteam byggs med flera olika kompetenser. Olikheterna kan leda till synergier eller konflikter. Du som projektledare har en avgörande betydelse för vad som kommer ut av teamet. Den här kursen ger de nödvändiga kunskaperna att selektera teammedlemmarna bland olika personlighetstyper.

Kursen behandlar också hur teamet utvecklas under projektet och hur man hanterar de konflikter som vanligen uppstår.

Målgrupp:

Varande eller blivande projektledare, projektchefer, delprojektledare, projektadministratörer och linjechefer.

Förkunskapskrav:

Projektledning grund och /eller praktisk erfarenhet av projektledning.

Metod:

Förstudie, Förberedelsematerial, Energifyllda föreläsningar, diskussioner, tillämpningsövningar och gruppresentationer. Vi följer projektets livscykel enligt IAD Focus® modellen.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur: Harvard Business Review on Building Better Teams [Kindle Edition].
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Ledarskapet

 • Förväntningar på projektledaren.
 • Delegation.
 • Motivation, egen och teammedlemmars.
 • Coaching.
 • Facilitering.

Teamet

 • Bygga ett team med olikheter.
 • Teamets utvecklingscykel FIRO modellen.
 • Hur kan man motivera teammedlemmarna.
 • Samarbete med linjeorganisationen.

Personlighetstyper

 • Stilanalys.
 • Olika analysmetoder.
 • Genomgång av analysresultat.
 • Öka teamets prestation.

Konflikthantering

 • Olika typer av konflikter.
 • De vanligaste orsakerna till konflikt.
 • Olika tekniker för konfliktlösning.
 • Vilken teknik används och när.

Förändringsledning

 • Olika typer av förändringar.
 • Övervinna motstånd.
 • Planera förändring.
 • Organisation.
 • Genomförande av förändring.
 • Uppföljning.

Information & Kommunikation

 • Kommunikationens nyckel.
 • Frågeteknik.
 • Få fram budskapet effektivt.

3-dagar