Att leda förändring

Konvertera motarbetare till medarbetare i förändringsarbetet.

Kursbeskrivning:

Kurs i att leda förändring. Såväl hårda som mjuka komponenter påverkar framgången i förändringsarbetet. Du skall förbereda, planera, genomföra, parera och följa upp förändringen. Du kommer att se hur social kompetens, medverkan, delaktighet och förståelse för förändringsprocessens olika etapper har en avgörande betydelse för utfallet.

Målgrupp:

Chefer, projektledare, förändringsledare, processledare.

Förkunskapskrav:

Arbetslivserfarenhet. Grundläggande ledarskapsutbildning.

Metod:

Förberedelser innan kursen, förstudie, energifulla föreläsningar med stöd av bildspel, åhörarkopior för egna noteringar, case studies, diskussioner, grupparbeten och rollspel.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur: HBR’s 10 Must Reads on Change Management (including featured article ‘Leading Change,’ by John P. Kotter) by Harvard Business Review (Kindle Edition – Feb 24, 2011) – Kindle eBook.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

 • Vision, strategi, mål och syfte.
 • Förändra eller förbättra?

Organisera förändringen

 • Förändringens faser.
 • Roller i förändringen.

Planera förändringen

 • Information och kommunikation.
 • Feedback.
 • Intressentanalys.
 • Nuläge och önskat läge.
 • Kommunikationsplanering.
 • Riskanalys.

Ditt ledarskap

 • Skapa medarbetare – inte motarbetare.
 • Engagemang, delaktighet, motivation.

Genomförande

 • Praktiskt agerande.
 • Vilka Reaktioner på förändring kan du förvänta dig från organisationen och från individen.
 • Hantera reaktioner.

Utvärdering

 • Kunskapsåterföring.
 • Verktygslådan.
 • Modell och metod.
 • Checklistor.

2