Analyser & Verktyg

Innan man påbörjar förändrings och utvecklingsarbete är det viktigt att veta var man står och ha de bästa beslutsunderlagen. Test och analysverktygen visar det. Du behöver inte gissa. Du får jämförbara objektiva mätvärden.

Vid osäkerhet är det bättre att vänta med förändringsarbetet än att chansa. Att mäta efter förändringen är lika viktigt för att verifiera att den önskade förändringen verkligen uppnåtts.

Avancerade test och analysverktyg kräver kompetent personal att hantera dem. IAD har det.

IAD har ett brett utbud av test- och analysverktyg som vi arbetar med. Här ser du några exempel på verktyg och vad de används till. Vi har ännu fler. Kontakta oss om du vill veta mer!

 

 • Arbetsstilsanalys WSA (Working style Analysis) – ett analysinstrument för att hitta personliga preferenser i arbetsstilar. Baserat på de amerikanska forskarna Dunn & Dunns inlärningsstilar.
 • Earned Value Analysis – Mätning av projekts framsteg med fokus på parametrarna tid och kostnad.
 • GDQ (Group Development Questionnaire) – Verktyg för att analysera gruppers utvecklingsnivå, GDQ förklarar vad som krävs för att en arbetsplats skall uppnå hög arbetseffektivitet.
 • IDI (Interpersonal development inventory) – Instrumentet IDI mäter och utvärderar det intryck en person gör på andra i sin omgivning.
 • LSA (Learning Style Analysis) – Analysverktyg för att hitta den personliga preferensen på inlärningsstil. Baserad på forskning av Dunn & Dunn.
 • MBTI (Myers Briggs Type Indicator) – MBTI är ett av världens mest använda personlighetstest med över 50 års forskning i bagaget. Instrumentet används i första hand för självkännedom och personlig utveckling och den visar på hur skillnad mellan människor kan tas tillvara.
 • SDI (Strength Deployment Inventory) – Kartläggningsverktyget SDI grundar sig på en teori utvecklad av Dr Elias H Porter. Verktyget analyserar individens motivationsmönster och är väl beprövat när det gäller att utveckla förståelsen för olikheter inom en grupp.
 • Springlife Prestationsanalys – Analys av organisationers förmåga att prestera över tid. Åtgärder för att förbättra hälsa och prestationen har en påtaglig effekt på resultatutvecklingen. Baserad på 20 års forskning av Dr Bengt Arnetz.
 • SWOT – En av världens mest kända verktyg för att analysera styrkor, svagheter, hot och möjligheter i organisationer.
 • TKI, Thomas Kihlman Conflict Mode instrument – Världens mest använda metod för analys av konfliktstilar. Baserat på Blake-Mouton Managerial Grid Model och forskningen bakom denna.
 • Monte Carlo-metoden – Generell metod inom riskanalyser, som utnyttjar slumptal på ett effektivt och stabilt sätt.
 • DISC-analys – En DISC-analys är en analys som görs i ett webbaserat formulär. Analysen är självskattande där du svarar på ett antal frågor, det är en nulägesanalys där du själv väljer dina svar utifrån hur du upplever dig själv.

 

Läs om våra verktyg & analyser i vår folder!

 

 

 

 

 

 

 
IADs egna analyser & Enkäter
       

 

6