Att arbeta i projekt, Seminarium

Den grundläggande introduktionen till projektarbete som redogör för vad som sker i varje fas av projektet.

Kursbeskrivning:

Seminariet följer IAD Focus® projektmodellen sedd ur projektdeltagarens synvinkel. Modellen är generisk och lätt att tillämpa i alla olika typer av projekt. Vi följer internationell projektstandard och terminologi enligt PMI®. IAD Focus® projektmodellen betonar särskilt förberedelsestadiet innan projektgenomförandet.

Målgrupp:

Passar alla som vill ha och behöver en introduktion till projektarbete. Seminariet utgör grund för fortsatta utbildningar men är synnerligen lämpligt att låta all personal deltaga på.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

Energifyllda föreläsningar i högt tempo stött av PowerPoint bildspel med utskrivna åhörarexemplar, korta övningar. Fem minuters paus varje timme.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

Seminariekompendium på fil för nedladdning till iPad eller dator.

Innehåll:

Genomförandet följer IAD Focus® projektmodell som är generisk och lätt att tillämpa i alla olika typer av projekt.

IAD Focus® Fas 1, Initiering

 • Förstudie.
 • Många projekt startas utan förstudie, med dåligt beslutsoch planeringsunderlag som följd.
 • Vad skall en bra förstudierapport innehålla och vem skall göra den?

IAD Focus® Fas 2, Planering

 • Projektledaren (PL).
 • Vilka egenskaper och kunskaper krävs?
 • Vilka arbetsuppgifter skall PL göra och vilka skall han/hon inte göra?

Organisation

 • Projektorganisation och roller.
 • Linjens samverkan med projektorganisationen?
 • Teamets utvecklingscykel.

Planering

 • 10 steg mot en effektiv projektplan.
 • Fördelar med databaserad projektplanering.
 • Demonstration av MS Project.

Riskanalys

 • Snabb och effektiv riskanalys med hjälp av IAD Focus® Risk.

IAD Focus® Fas 3, Genomförande

 • Projektuppföljning och ändringshantering.
 • Kontroll, leverans och avslut.

IAD Focus® Fas 4, Eftergranskning

 • Eftergranskning av resultatet.
 • Uppföljning och dokumentation.
 • Vad skall ingå i en bra eftergranskning?
 • Kunskapshantering.
 • Överföra kunskap från ett projekt till kommande projekt.

1