Time management 3
Planera med MS Outlook

MS-Outlook är mer än mail. – Det är ett komplett planeringsverktyg för dig och gruppen med kalender, kontakter och uppgifter.

Kursbeskrivning:

Microsofts Outlook är det mest använda e-mail programmet på svenska företag idag. Med bättre kunskaper i Outlook kommer du att arbeta effektivare och med bättre kvalitet. Du får snabbare svarstider och bättre kontroll på hela din planering. Under kursen lär du hur du kan konfigurera Outlook för dig, specialanpassa gränssnitt och smarta arbetsflödestekniker genom länkning av epost, kalender och uppgifter och samplanera med dina kollegor.

Målgrupp:

Alla som använder eller kommer att använda hela eller delar av MS Outlook och vill lära sig applikationens möjligheter att förbättra sin effektivitet. Förkunskapskrav: Grundläggande kunskaper om Windows och MS Office.

Metod:

Förberedelser innan kursen, diagnos, förstudie, Förberedelsematerial att läsa in. Energifulla föreläsningar varvade med hands on övningar på din dator med MS Outlook installerat.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl.a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur: Total Workday Control Using Microsoft Outlook [Kindle Edition], Michael Linenberger.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Grunderna

 • Outlook endast som en e-postklient.
 • Outlook + Exchange = grupprogram.

Konfiguration

 • Flera e-postkonton.
 • Importera och exportera.

Grunderna i e-post

 • Protokoll:POP3, IMAP, SMTP.
 • Oformaterad text och HTML formatering.

Organisera din e-post

 • Skapa mappar.
 • Outlooks inbyggda SPAM-filter.

Kalendern

 • Planera möten med hjälp av andras tillgänglighet.
 • Produktivitetstekniker med kalendern.

Kontakter

 • Lägga till personlig information om kontakt.
 • Internet-adresser lagrade som kontakter.
 • Organisera kontakter med kategorier.
 • Uppgifter.
 • Delegera uppgifter.
 • Följa upp tilldelade uppgifter.

Anteckningar

 • Anteckningar på ditt Windows-skrivbord.
 • Skapa ett mail av en anteckning.

Exchange Server

 • Dela din kalender.
 • Frånvarohanteraren.

Synkronisera

 • Logga dagens arbete med journalen.
 • Sammanfattning.
 • Avslutande tips och tricks.
 • Arkivering.

1