Presentationsteknik

Lyft din presentationsteknik till en helt annan höjd med ny personlig självsäkerhet, ny teknik och ny metod.

Kursbeskrivning:

Kursen i presentationsteknik lär dig grundläggande retorik och att förbereda och genomföra en presentation på ett professionellt sätt. Vi går igenom hur du använder tekniska hjälpmedel som dator och PowerPoint, hur du klär dig och hanterar din nervositet. Du får öva framför kameran och får feedback av dina kollegor och se dig själv på video. De flesta tycker detta är en av de mest utvecklande kurserna.

Målgrupp:

Chefer, ledare, projektledare, säljare, advokater, politiker och naturligtvis alla som har användning för presentationsteknik i sitt arbete.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

Förberedande uppgift innan kursen. Instuderingsmaterial. Föreläsningar varvade med övningar och ett antal riktiga presentationer. Varje presentation planeras, övas in och genomförs av deltagarna själva. Efter respektive presentation får deltagarna omgående återkoppling och tips för att förbättra sin presentationsteknik. Varje presentation videofilmas och deltagarna får sina egna presentationer med sig hem efter avslutad utbildning i presentationsteknik. Du ser fortlöpande hur du utvecklas som talare.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar, övningar och videos.
 • Litteratur: Confessions of a Public Speaker [Kindle Edition], Scott Berkun.
 • Videofilmade presentationer.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

 • Information och kommunikation.
 • Hur kan du förbättra kommunikationen.

Planera och förebereda en bra presentation

 • Samla information.
 • Mindmapping.
 • Disposition.
 • Regler för olika typer av presentationer, sälja, informera etc.
 • Starka inledningar och starka avslut.

Retorik

 • Ingredienser.
 • Regler.

Genomförandet

 • Fånga din publik.
 • Timing.
 • Hantera frågor och inlägg.
 • Att kommunicera med lyssnarna.
 • Sammanfatta.
 • Avslut.

Hantera nervositet

 • Grundläggande talteknik.
 • Förberedelser.
 • Tipsen som ger dig säkerheten.

Tekniska hjälpmedel

 • Dator & Power Point.
 • Att nyttja effekter.
 • Tumregler för bra slides.

Kroppsspråk

 • Icke-verbal kommunikation.
 • Din hållning och klädsel.
 • Har du ticks? Vi hjälper dig finna och hantera dem!
 • Utstrålning.

Reflektion

 • Personlig feedback.
 • Din handlingsplan.

2