PMP® Certifiering Preparation

PMP® certifiering är världens mest respekterade certifiering för professionella projektledare.

Kursbeskrivning:

Kursen preparerar dig för examinationen för PMP® certifieringen. Vi börjar med en tvådagars kurs där vi lägger grunden för dina självstudier och sedan avslutar vi med en 2 dagars kurs för att göra provexamen och reda ut eventuella frågetecken. Kursen hålls på svenska men med engelsk litteratur, övningar och tentamina.

Målgrupp:

Erfarna projektledare som avser att certifiera sig som PMP, Project Manager Professional.

Längd:

2+2 dagar.

Förkunskapskrav:

Grundläggande projektledarutbildning samt omfattande praktisk erfarenhet. Minst universitetsexamen och 4 500 timmars projektledning under de senaste åtta åren samt 35 utbildningstimmar. Alternativt gymnasieexamen och 7 500 timmars projektledning under de senaste åtta åren samt 35 utbildningstimmar.

För mer information, besök www.pmi.org

Metod:

Förstudie, förberedelsematerial, energifyllda föreläsningar, diskussioner, tillämpningsövningar och övningstentamina. Undervisning på svenska med engelsk dokumentation för att träna och vänja sig vid terminologin. Personlig coaching mellan etapperna där du bedriver självstudier.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar samt övningsexamen.
 • Litteratur: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, Project Management Institute (Kindle Edition – Jan 1, 2011) – Kindle eBook.
 • A Project Manager’s Guide to Passing the Project Management (PMP) Exam [Kindle Edition], Brent W. Knapp PMP.

Innehåll:

 • PMBOK® Review.
 • Objectives.
 • Exam Scope.
 • Exam Scoring.
 • PMP® Exam Application.

Project Management Processes in PMBOK

 • Project Integration Management.
 • Project Scope Management.
 • Project Time Management.
 • Project Cost Management.
 • Project Quality Management.
 • Project Human Resource Management.
 • Project Communication Management.
 • Project Risk Management.
 • Project Procurement Management.

PMI Professional Responsibility

 • Key Definitions.

2x2-dagar