Värderingar

Vår företagskultur är vänlig, professionell, nytänkande, dynamisk, högpresterande och hälsomedveten.

  • Vänliga. Vi menar att alla tjänar på att vi anstränger oss för att vara vänliga mot varandra. Vi skall vara artiga. Vi skall bry oss om varje kursdeltagare och vara inkännande. Vi skall vara en bra förebild. Vi skall skapa en positiv stämning.
  • Professionella. Vi är välutbildade. Vi har lång erfarenhet av området. Vi har bra teknik och metod. Vi är väl förberedda.
  • Nytänkande. Vi gillar nyheter. Även vi måste lära och därför ägnar vi tid,energi och resurser åt att utvecklas kontinuerligt. Vi är angelägna att inte bara ändra, utan behålla det som är bra och utveckla det som kan förbättras. Vi uppdaterar våra program två gånger per år.
  • Dynamiska. Vi är flexibla och angelägna att finna lösningar som skall passa. Vi går gärna en extra mil för att kunden skall bli nöjd.
  • Högpresterande. Nöjda kunder är det bästa vi vet. Vi gillar utvärderingar där det står: ”Den bästa kurs jag någonsin varit på!”. Vi vill överträffa deltagarens förväntningar.
  • Hälsomedvetna. ”Är du frisk har du 1000 önskningar, är du sjuk har du en.” Vi vill uppmuntra till en hälsosam livsstil med frisk luft, motion och bra och nyttig mat. Det syns i kursplanering och genomförande!

25