Konflikthantering

Som chef och ledare kommer du att bli inblandad i konflikter, egna eller andras. Du kan påverka utfallet.

Kursbeskrivning:

Kurs i konflikthantering som lär dig hur du förebygger konflikter, analyserar olika konfliktstilar och tillämpar olika konfliktlösningsmetoder. Kursen ger dig värdefulla kunskaper i självkännedom, tydlig kommunikation och medlingsteknik.

Målgrupp:

Chefer och ledare, advokater, politiker, bankmedarbetare, medlare, samtalsledare, försäkringstjänstemän, kundmottagare, informatörer, kommunikatörer och alla som samverkar med andra professionellt.

Förkunskapskrav:

Inga, men presentationsteknik är en fördel.

Metod:

Förberedande analys och uppgifter att göra innan kursen i konflikthantering. Föreläsningar varvade med övningar och ett antal övningskonflikter i rollspel. Varje konflikt planeras och genomförs av deltagarna framför videokameran. Efter respektive övning får deltagarna omgående återkoppling och tips för att förbättra sin teknik. Du ser fortlöpande hur din kunskap och färdighet utvecklas.

Kursdokumentation på fil att ladda ned till iPad eller dator:

 • Omfattande kursmaterial med bl. a. slides, checklistor, mallar, övningar och video.
 • Litteratur: Developing Your Conflict Competence: A Hands-On Guide for Leaders, Managers, Facilitators, and Teams (J-B CCL (Center for Creative Leadership)) [Kindle Edition], Craig E. Runde.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Analys av konfliktstilar.

 • Förebygga konflikter. Besvärliga människor.
 • Olika typer av konflikter.

Förebygg

 • Win-win strategi.
 • Tolkningar.
 • Konflikt, orsaker och utveckling.
 • Individ och gruppkonflikt.
 • Tidiga varningssignaler.

Analysera

 • Konfliktlösningsmetoder.
 • Kommunikationsprocessen.
 • Samtalsteknik.
 • Kompromisser.
 • Värdesystem.
 • Reaktionsmönster.
 • Vilja till samarbete.

Hantera och avsluta.

 • Enighet om lösningsteknik.
 • Positiva angreppsvinklar.
 • Tydlighet.
 • Empati och respekt.
 • Kroppsspråket.
 • Fastna i eget försvar.
 • Medvetna val.
 • Feedback.
 • Frågeteknik och Lyssningsteknik.
 • Avslutstekniker.
 • Reflektion.
 • Uppföljning.
 • Personlig feedback.
 • Din handlingsplan

2