Projektplanering med MS project 2003-2010

MS project är det mest använda projektplaneringssystemet i världen sedan många år.

Kursbeskrivning:

Den här kursen har ett annat angreppssätt än en vanlig datorkurs i MS Project. Vi följer projektet steg för steg genom livscykeln och visar hur MS Projekt används som stöd i varje fas. Du har din egen dator med och vi börjar konfigurera MS Project för dig. Du arbetar med ett eget projekt eller vårt generiska exempel.

Målgrupp:

Projektplanerare, projektadministratörer, projektledare, linjechefer och andra som behöver ett effektivt planeringsverktyg som hanterar resurser.

Förkunskapskrav:

Projektledning Steg 1 eller motsvarande.

Metod:

Förstudie, förberedelsematerial, energifyllda föreläsningar, diskussioner och laborationer vid egen dator. Ta också gärna med ett eget exempel från din vardag att träna på. Vi följer projektets livscykel enligt IAD Focus® modellen.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur: E-book IAD Focus® Projektmodell och metod, Peter Dexner. E-book Planning with MS Project, Peter Dexner.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Inställningar i MS-Project

 • Generella inställningar.
 • Använda filter för bättre överblick.
 • Gantt-guiden.

Starta ett nytt projekt

 • Projektkalendern.
 • Projektera med start eller slutdatum.

Planeringens grunder

 • Registrera aktiviteter.
 • Aktivitetens varaktighet.
 • Olika sätt att länka aktiviteter.
 • Kritisk linje – vad är det?
 • Slack i planeringen.
 • Överlappa och fördröja aktiviteter.
 • Aktiitetsvillkor.

Resurser

 • Lägga till resurser i resurstabellen.
 • Koppla resurser till aktivitet.

Resurshantering

 • Resursstyrd eller fast varaktighet.
 • Resursdiagram.
 • Automatisk resursutjämning.
 • Budgetera projektet
 • Lägga till kostnader till resurser.

Trimma schemat

 • Olika sätt att korta ned tidsplaner.
 • Spara projektet som originalplan.

Projektuppföljning

 • Uppföljnings-Gantt.

Rapporter

 • Översiktsrapporter.
 • Strukturering.

2