Pedagogik

Det är en sak att kunna sitt område. – Det är en helt annan sak att kunna förmedla denna kunskap till andra. Särskilt vuxna, kunniga och erfarna deltagare.

Pedagogik har sedan starten legat oss varmt om hjärtat och IAD är särskilt angelägna att arbeta med den bästa pedagogiken. Vi arbetar med samtliga sinnen och väljer omsorgsfullt den optimala kombinationen av pedagogiska metoder för att göra lärandet så effektivt som det är möjligt. Upplevelsebaserad inlärning är bara förnamnet.

Vi gör alltid förstudier där vi ber deltagaren besvara ett antal frågor innan kursen så att läraren skall kunna förbereda sig optimalt.

Vi ger kursdeltagaren förberedelseuppgifter innan kursen så att vi kan nyttja tiden tillsammans optimalt.

Våra kurser är välmatade med omfattande kunskapsinnehåll.

Vi arbetar med intensiva kurser på mellan 1-3 dagar. Sedan etappindelar vi för att optimera lärandet, repetera och rätta till.

Vi arbetar med den senaste tekniken i form av datorer, läsplattor, programvara etc.

Vi utvärderar alltid kurserna. Vi återrapporterar alltid till kunden.

Vi uppdaterar våra kurser två gånger per år. Fel rättar vi omedelbart.

28