Det professionella samtalet

Det handlar om att kommunicera saker som är svårt eller obehagligt för dig eller mottagaren.

Kursbeskrivning:

Kommunicera saker som är svårt, känsligt och obehagligt för dig eller mottagaren är inte enkelt. Medarbetarsamtal, feedback, uppsägning, olämpliga uppträdanden, listan kan göras lång. Det är lätt att prokrastinera eller hantera det felaktigt. Denna kursen lär dig bemästra konsten att hantera det professionella samtalet.

Målgrupp:

Chefer, ledare, projektledare, informatörer, kommunikatörer, säljare, advokater, politiker, läkare och naturligtvis alla som har användning för kunskap att hantera det professionella samtalet.

Förkunskapskrav:

Inga.

Metod:

Förberedande uppgift innan kursen. Föreläsningar varvade med övningar och ett antal övningssamtal. Varje samtal planeras, övas in och genomföres av deltagarna själva framför videokamera. Efter respektive samtal får deltagarna omgående återkoppling och tips för att förbättra sin teknik. Du ser fortlöpande hur du utvecklas som samtalsledare.

Kursdokumentation på fil att ladda ned till iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar, övningar och video.
 • Litteratur: Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes are High [Kindle Edition], Pattersson et al.
 • Videofilmade samtal.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

 Innehåll:

Förberedelser

 • Syfte och mål.
 • Styrkor och svagheter.
 • Tidsdisposition.
 • Samtalsmallar.
 • Plats, lokal och miljö.
 • Verktygslåda för professionella samtal.
 • Motivatorer.
 • Samtal och dialogteknik.
 • Innehåll och strukturering.
 • Checklistor.

Genomförande

 • Lyhörd och ödmjuk.
 • Tala och lyssna.
 • Överraskande mottagarrespons.
 • Medarbetarsamtal.
 • Utvärderingssamtal.
 • Feedback.
 • Hantera känsloyttringar.
 • Olika stresssituationer.
 • Negativa besked.
 • Korrigeringssamtal.
 • Konstruktiv kritik.
 • Tydlighet.
 • Kriser.
 • Konflikter.

Avslutstekniker

 • Uppföljning.

Reflektion

 • Personlig feedback.
 • Din handlingsplan.

2