Ledarskap 3 Coachande ledarskap

Coaching är motsatsen till micromanagement. Släpp taget och våga lita på att ditt team klarar uppgiften.

Kursbeskrivning:

Metoden gör tillvaron bättre både för dig som chef och likväl som för dina medarbetare som upplever större ansvar och frihet i arbetet. Du leder med frågeteknik, feedback och motivation. Du får praktisera metoderna i rollspel och träna på att få dem fungera så att de är användbara direkt när du kommer hem.

Målgrupp:

Kurs för etablerade chefer och ledare som redan är trygga i sin roll och vill lära om coachande ledarskap.

Förkunskapskrav:

Grundläggande ledarskapsutbildning samt praktisk erfarenhet som chef eller ledare.

Metod:

Förberedelser innan kursen, förstudie, förberedelsematerial, energifulla föreläsningar med stöd av bildspel, åhörarkopior för egna noteringar, diskussioner, grupparbeten och rollspel.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur: A Manager’s Guide to Coaching: Simple and Effective Ways to Get the Best From Your Employees (Kindle Edition – Apr 2, 2008, Kindle eBook), Anne Loehr and Brian Emerson.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

 • Coaching som ledningsverktyg.
 • Företagskultur.
 • Har du rätt inställning för coaching?
 • Nödvändiga färdigheter.
 • Bra kommunikation.
 • Vision, strategi och mål.
 • Delegation.
 • Engagemang.
 • Utmana.
 • Självständiga medarbetare.
 • Feedback.
 • Ansvarsfrågor vid coaching.
 • Modellens olika steg.
 • Hur går det till praktiskt.
 • Aktivt lyssnande.
 • Frågeteknik.
 • Rollspel.
 • Öka prestationen genom coaching.
 • Tillämpa coaching i utvecklingssamtal/svåra samtal.
 • Facilitering.

2