Time Management 1 Personlig effektivitet

Jobba smartare – Inte hårdare!

Kursbeskrivning:

Du lär dig att:

 • Prioritera
 • Organisera
 • Strukturera
 • Planera, förebygga och hantera stress i din vardag.

Kursen personlig effektivitet är mycket handfast och praktiskt och du kommer hem med en verktygslåda med modeller och praktiska tips som du kan använda direkt.

Målgrupp:

Alla som behöver en utbildning i personlig effektivitet, som har svårt att få tiden att räcka till, vill göra mer, få uppgifter uträttade i tid och letar efter något som gör arbetet lättare.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

Förbered dig genom effektivitetsdiagnos. Föreläsningar, diskussioner och övningar enskilt och i grupp samt egna reflektioner.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur: Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity [Kindle Edition],David Allen.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Diagnos

 • Lär dig mäta var din tid tar vägen.

Målstyrning och planering

 • Hur skiljer du på mål och vision?
 • Checklista för ett bra mål.
 • Hur får man medarbetare att jobba mot målet.
 • Hur man säger Nej på ett smart sätt.
 • Effektiv planering och uppföljning?
 • Hur får man bättre självdisciplin att använda planen?
 • De största tidstjuvarna.

Beslut

 • Effektivt beslutsfattande.
 • Olika typer av beslut.

Personlig organisation

 • Få kontroll på röran.
 • Effektiv pappershantering.
 • Struktur.

E-mail internt och externt

 • Använda e-mail effektivt.
 • Vanliga fällor och fel med e-mail.

Filorganisation & praktiska tips

 • Hur lagrar och återfinner du filer i ditt och andras datasystem?

Telefonteknik

 • Effektiv telefonteknik.

Datorbaserade planeringssystem

 • Privat planering, gruppens planering, projektplanering.
 • Kalenderprogram.

Delegering

 • Hur känner man igen effektiv delegering?
 • Vanliga fällor och fel i delegering.

Utvecklingsplan

 • Upprätta och följ upp din egen utvecklingsplan.

2