Time management Distans

Jobba smartare, inte hårdare – fast på distans!

Kursbeskrivning:

Distanskurs där du får lära och träna t.ex. målstyrning och planering, tidloggning och analys, struktur, personlig organisation av papper och datafiler, tidstjuvar, bra verktyg som smartphones och dataprogram, använda outlook effektivt, emailhantering, telefonteknik, beslutsteknik, delegation, stresshantering, möteseffektivitet, utvecklingsplanering.

Programmet genomförs i egen takt på egen plats. Etappindelat upplägg med handfasta och praktiska övningar som bekräftar att teorin fungerar i praktiken.

Målgrupp:

Den som vill förbättra sin Time Management men inte har tid att gå på konventionell kurs och vill genomföra det i egen takt men med tillgång till lärarstöd.

Förkunskapskrav:

Inga.

Metod:

Du väljer om du vill genomföra programmet på jobbet eller hemma. Du behöver inte åka någonstans. Du kan göra programmet när du vill i din egen takt. Du får successivt 8 st videolektioner, uppgifter att göra, lärartillgång via chat, diskussionsforum via sluten Facebook grupp med andra deltagare. Vi mäter och analyserar din personliga effektivitet löpande under programmet.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • 8 lektioner på video och kursmaterial på fil, Övningsuppgifter, Effektivitetsmätning och analys. Diplom erhålles efter avslutad utbildning.

Innehåll:

Diagnos

 • Lär dig mäta var din tid tar vägen.

Målstyrning och planering

 • Hur skiljer du på mål och vision?
 • Checklista för ett bra mål.
 • Hur får man medarbetare att jobba mot målet.
 • Hur man säger Nej på ett smart sätt.
 • Effektiv planering och uppföljning?
 • Hur får man bättre självdisciplin att använda planen?
 • De största tidstjuvarna.

Beslut

 • Effektivt beslutsfattande.
 • Olika typer av beslut.

Personlig organisation

 • Få kontroll på röran.
 • Effektiv pappershantering.
 • Struktur.

E-mail internt och externt

 • Använda e-mail effektivt.
 • Vanliga fällor och fel med e-mail.

Filorganisation & praktiska tips

 • Hur lagrar och återfinner du filer i ditt och andras datasystem?

Telefonteknik

 • Effektiv telefonteknik.

Datorbaserade planeringssystem

 • Privat planering, gruppens planering, projektplanering.
 • Kalenderprogram.

Delegering

 • Hur känner man igen effektiv delegering?
 • Vanliga fällor och fel i delegering.

Utvecklingsplan

 • Upprätta och följ upp din egen utvecklingsplan.