IAD

IAD tillämpar ett holistiskt synsätt. Vi menar att modern chef och ledarskapsutveckling är baserat på mål, motivation, frihet, ansvar och uppföljning.

IAD definerar en chef som ledare med budget och personalansvar och våra chef och ledarskapsutbildningar är anpassade därefter.
En ledare gör samma ledningsuppgifter men utan formellt budget och personalansvar. Vi har därför två Fas 1 kurser, en för chefer och en
för ledare. Efter initialfasen förenas både chefer och ledare i samma
Fas 2 och 3.

13