Miljö

IAD har ett starkt miljötänkande. Vi anser det fundamentalt att vara aktsam om våra gemensamma resurser och kunna lämna över till våra barn med gott samvete. Våra värderingar yttrar sig bland annat i följande:

  • Vi förbrukar så lite papper som möjligt. Vår kursdokumentation levereras på fil. Läs på läsplatta eller dator. Skriv ut bara det som behöver skrivas ut, när det behövs. Vi väljer E-books i största möjliga omfattning.
  • Vi ersätter fysiska möten med Skype-möten där så är möjligt och lämpligt.
  • Vi väljer miljösmarta transportlösningar.
  • Vi väljer kranvatten istället för flaskvatten där det är möjligt och lämpligt.
  • Vi väljer hotell/konferensanläggningar och restauranger som i handling visar miljömedvetenhet.

26