Ledarskap 2 Team Building

Teamet står i fokus. Kursen behandlar hur man sätter samman team och hur teamet utvecklas med dig som ledare.

Kursbeskrivning:

Du lär dig sammansätta ett högpreserande team och leda och utveckla det. Fokus ligger på mjuka komponenter, att läsa av individer, att kommunicera, att leda tydligt mot visioner och mål och förstå vad som motiverar respektive individ i ditt team. Rätt hanterat kan ett team bestående av olika kompetenser resultera i en fantastisk synergi. Fel hanterat kan det leda till ständiga konflikter.

Målgrupp:

Ledare och chefer. Förkunskapskrav: Grundläggande ledarskapsutbildning och arbetslivserfarenhet.

Metod:

Förberedelser innan kursen, förstudie, energifulla föreläsningar med stöd av bildspel, åhörarkopior för egna noteringar, diskussioner, grupparbeten och rollspel.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur: 1. The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable (J-B Lencioni Series), Patrick M. Lencioni. (Kindle Edition – Nov 17, 2011, Kindle eBook).
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Analyser

 • Teamanalys.
 • Personanalys.

Teamets sammansättning

 • Högpresterande team.
 • Att bygga, leda och utveckla team.
 • Roller och arbetsfördelning.
 • Individen.
 • Gruppens behov.
 • Olikheter och synergi.
 • Samarbete.
 • Gruppdynamik.

Teamets regler

 • Delegation.
 • Spelregler, kultur.
 • Social kompetens.
 • Värderingar, normer, beteenden.

Teamets prestation

 • Vision, stategi och mål.
 • Koppla vad som skall göras (mål) till hur det skall göras (metod).
 • Motivation, inre och yttre motivatorer.
 • Gemensamma möten.
 • Ge och ta feedback.

Arbetet i teamet

 • Konflikthantering.
 • Delaktighet.
 • Samtalsmetodik.
 • Beslutstekniker i grupp.
 • Situationsanpassat ledarskap.

Din personliga handlingsplan.

2