Time management 4 Stresshantering

Bra stress, dålig stress och din personliga stresskurva och handlingsplan.

Kursbeskrivning:

Kursen stresshantering börjar med att du gör en personlig stressanalys. Kursen lär dig att se tecken på bra och dålig stress och förstå vem som drabbas och varför. Vidare lär du dig vilka effekter stress kan ha på dig och vilka bakomliggande orsaker som leder till stress. Framförallt lär du dig stresshantering, vad du kan göra åt stress och hur du lär dig leva med den. Dagen avslutas med att du påbörjar din personliga handlingsplan.

Målgrupp:

Naturligtvis chefer och ledare men också medarbetare och alla som behöver kurs och utbildning i stresshantering.

Förkunskapskrav:

Inga.

Metod:

Förberedelser innan kursen, diagnos, förstudie, Förberedelsematerial att läsa in. Energifulla föreläsningar med stöd av bildspel, åhörarkopior för egna noteringar, varvas med diskussioner, grupparbeten och rollspel.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar
 • Litteratur: The Relaxation and Stress Reduction Workbook (New Harbinger Self-Help Workbook) [Kindle Edition] .
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Vad är stress och hur uppkommer det

 • Stressanalys.
 • Stresshantering.
 • Bra och dålig stress.
 • Personlighetstyper som drabbas.
 • Din grundspänning.
 • Är du reaktiv.
 • Hur känslorna påverkar tankarna.
 • Tecken på stress.
 • Samband mellan stress och brister i förmåga att säga nej, vara gränsdragande och konsekvent.
 • Närvaro – här men ändå någon annanstans.
 • Effekter och vad händer i kroppen vid stress.
 • Har någon annan kontrollen över ditt liv.
 • Våra inre och yttre krav, perfektionisten, kontrollfreaket, alla måsten och borden.
 • Var går gränsen mellan acceptabel stress och oacceptabel stress?

Åtgärda

 • Struktur.
 • Tips och praktiska verktyg.
 • Hur bryter man mönstret.
 • Förebyggande åtgärder.
 • Strategier för stresshantering.
 • Bråttom och viktigt.
 • Verktygslåda för planering.
 • Praktiska råd och tips som ger bättre sömn, matvanor, energi, välbefinnande och god hälsa.
 • Dina motivatorer.
 • Nuläge och önskat läge.
 • Hur du aktiverar ditt återhämtningssystem.
 • Att förändra sitt beteende.
 • Självbild – Ta kontrollen över din mentala inställning.
 • Finn balansen mellan högt tempo och avkoppling.

Vi gör en personlig förändringsplan.

1