IAD Analys
Stresshantering

Lär dig hantera din stress, med IADs analys för stresshantering.

  • Vad stressar dig?
  • Hur reagerar du på stress?
  • Hur bra är du på att hantera stressiga situationer??

Hur går det till?
Vi mäter minst 2 ggr med 6-8 veckors mellanrum. Du fyller i svar i ett webbformulär. Det tar 5-10 min.

Vad får du veta?
Du ser ditt individuella läge och/eller förändring. Du kan också sammanställa mätresultat för en grupp och se status och/eller förändring.

Hur kan vi använda det?
Vi kan inte eliminera stress. Men vi kan lära oss att hantera stress bättre.

Använd resultaten för att upprätta en handlingsplan för dig själv, en avdelning eller organisation.

Använd resultaten till att utveckla ett skräddarsytt tränings-program för dig själv, avdelningen eller organisationen

Vad ingår?
Först har vi ett möte där vi går igenom vilka som skall deltaga, mailadresser till dem, när analysen skall genomföras, eventuell anpassning av analysen , fokusområden och eventuella extra frågor.

Sedan sker mailutskick med länk till webformulär.

Efter ett antal dagar sänds en påminnelse till de som inte fyllt i enkäten.

Webformuläret stängs och bearbetning och sammanställning av data sker.

Därefter levererar och presenterar vi analysresultatet och går tillsammans med er igenom resultatet och förslag till lämpliga åtgärder.

Vad händer sen?
Om det är beslutat om ett stresshanteringsseminarium eller kurs kan det lämpligen genomföras mellan de två mättillfällena.

Chefen/ledaren kan därefter gå igenom resultatet med sin personal.

Vi kan facilitera vid en sådan genomgång om ni önskar.

Ytterligare mätningar kan ske efter ännu en period för att följa upp förändring efter eventuellt utbildningsprogram.

Mätning nummer två sker efter 6-8 veckor.

För mer information, prisfrågor eller övriga funderingar:


Kontakta oss