Interna företagsutbildningar

Våra kunder väljer vanligen att genomföra sina företagsutbildningar, kurser och utbildningsprogram företagsinternt, mer eller mindre anpassat. Ni kan välja att genomföra en av våra standardkurser hos er, ni kan göra vissa anpassningar i standardkursen eller så kan vi specialutveckla en ny kurs/program helt efter era behov.

– Oavsett vilket ni föredrar så kan vi hjälpa er.

Fördelarna med att genomföra företagsutbildningar internt och företagsinterna aktiviteter är följande:

Ni väljer:

  • Omfattning i dag eller timmar.

  • Innehåll, inte för lite och inte för mycket samt rätt saker.

  • Lärare/konsult med erfarenhet och profil som stämmer för er.

  • Tidpunkt och plats som passar er.

  • Språk.

Ni får:

  • Möjlighet att välja Interna eller generiska övningsexempel eller case.

  • Effektivt tidsutnyttjande.

  • Maximal deltagarmotivation.

  • Största möjliga affärsnytta i verksamheten av kursen.

  • Maximal effekt per investerad utbildningskrona.

Vi utför oftast våra företagsutbildningar på svenska och engelska men även på tyska, franska och spanska. Vi har ett omfattande globalt samarbetsnätverk som kan leverera på italienska, portugisiska och andra språk när det blir aktuellt.

 
 
 
Läs om våra verktyg & analyser i vår folder!

6