Att leda agila projekt

I snabbt föränderliga projekt kan vi under utförandet dra fördel av ett agilt arbetssätt.

Kursbeskrivning:

Kursen ger en helhetssyn på agila metoder och vi börjar med att besvara frågan: Vad är ett agilt projekt? Vi belyser när passar agila projektmetoder och när de bör undvikas. De agila metodernas styrkor i snabb ändringshantering blir uppenbar. Du får lära dig planera lättrörligt och hantera prioriteringar av krav och funktion. Ett agilt arbetssätt bygger på små välplanerade utvecklingssteg, en aktiv beställare som följer projektet löpande och en okonventionell projektorganisation.

Målgrupp:

 • Beställare och styrgruppsledamöter.
 • Projektledare och delprojektledare.
 • Teamledare och projektmedlemmar.

Förkunskapskrav:

Projektledning 1 eller motsvarande.

Metod:

Förstudie, förberedelsematerial, nergifyllda föreläsningar, diskussioner, case-study. Vi följer ett agilt projekt från början till slut.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur: Coaching Agile Teams: A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition (Addison-Wesley Signature Series (Cohn)), Lyssa Adkins. (Kindle Edition – May 18, 2010) – Kindle eBook.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

 • Det agila manifestet.
 • Agila projekt i olika branscher.
 • Förändring.

Agila metoder

 • Lean development.
 • Scrum.
 • XP Extreme Programming.

Projektorganisation och roller

 • Produktägare.
 • Scrum master.
 • Scrum team.
 • Prioritering av krav, mål och funktionalitet.
 • Kundnytta.
 • Sprint.
 • Prioritering.

Projektstyrningsprocessen

 • Insamling och analys av information.
 • Daily Scrum.
 • Prognostisering samt val och beslut av åtgärd.
 • Ändringar inom och utom projektets ramar.
 • Kommunikation.
 • Interaktion.
 • Prioritering.
 • Kundnytta.
 • Förändring.
 • Facilitering.
 • Coaching.

Uppföljning och styrning

 • Product backlog
 • Etappmål.
 • Burn down charts.
 • Sprint retrospective.
 • Kunskapsåtervinning.

Kvalitetsplanering

 • Improvement backlog.
 • Upprätta en kvalitetsplan för projektet.

2