TIME MANAGEMENT 2 Möteseffektivitet

Har du någonsin suttit i ett möte och önskat att du var någon annanstans? Då vet du vad det handlar om!

Kursbeskrivning:

Den här kursen är hjälper dig förbereda och genomföra möten på ett uppskattat och såväl tids- som kostnadseffektivt sätt. Du får lära om de vanliga problemen i möten och hur du förebygger och åtgärdar dem. Du har med dig checklistor modeller och verktyg hem som du kan använda direkt efter kursdagen.

Målgrupp:

Chefer, ledare och alla som har användning för mötesteknik i sitt arbete.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

Förberedelser innan kursen, diagnos, förstudie, Förberedelsematerial att läsa in. Energifulla föreläsningar med stöd av bildspel, hörarkopior för egna noteringar, varvas med diskussioner, grupparbeten och rollspel.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur: Managing Meetings (Essential Managers) [Kindle Edition], Robert Heller.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Mötenas FAQ

 • Vanliga problem i möten.

Möteskultur

 • Se och förstå varför en viss möteskultur existerar.

Planering av mötet

 • Vilket syfte har mötet.
 • Vanliga problem.
 • Ett möte i taget.
 • Vad behöver struktureras.
 • Vanor.
 • Möteskultur.
 • Att sätta mål för mötet.
 • Kraven på deltagarna.
 • Vem/vilka skall deltaga.
 • Agenda.
 • Bilagor.
 • Formella möten.

Verktyg

 • Inredning & möblering.
 • Agenda.
 • Speciellt om telefonmöten.
 • Speciellt om videokonferens.
 • Krav på protokoll.

Mötets genomförande

 • Hålla agendan.
 • Hantera mötessabotörer.
 • Den viktiga pausen.
 • Protokollet/Minnesanteckningar.
 • Rollen som ordförande.
 • Tidtagaren.
 • Nyttja gruppens kapacitet.
 • Att fatta beslut i mötet.

Avsluta mötet

 • Sammanfattningar.

1