Riskhantering

Riskhantering av de viktigaste framgångsfaktorerna i projektledningen är förmågan att finna, analysera och hantera riskerna i projektet.

Kursbeskrivning:

Denna kurs i riskhantering lär dig att identifiera risker, göra riskbedömningar och välja lämpliga metoder och verktyg för ditt projekt.

Målgrupp:

Primära målgrupper för denna kurs i riskhantering är: Beställare, styrgruppsledamöter, projektledare, delprojektledare och teamledare.

Förkunskapskrav:

Projektledning 1 eller motsvarande. Metod: Förstudie, förberedelsematerial, energifyllda föreläsningar, diskussioner, tillämpningsövningar och case-studies. Vi följer projektets livscykel enligt IAD Focus® modellen.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar och övningar.
 • Litteratur: Identifying and Managing Project Risk: Essential Tools for Failure-Proofing Your Project [Kindle Edition], Tom Kendrick.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

Introduktion

 • Risker, osäkerheter, möjligheter.
 • Identifiera, analysera och bemöta risk.
 • Analysgruppens sammansättning.
 • Olika metoder för riskanalys.
 • Metodernas styrkor och svagheter.
 • Riskhanteringens faser.

Analysavgränsningar

 • Förutsättningar för analysen.
 • Avgränsningar.
 • Analysfokus.

Riskidentifiering

 • Typer av risker.
 • Kvalitativa risker.
 • Kvantitativa risker.
 • Metoder för identifiering.
 • Gruppering och scenariobeskrivning.

Riskbedömning

 • Kvantifiering.
 • Rangordning, prioritering.
 • Metoder för bedömning.

Åtgärdsplanering

 • Åtgärder och åtgärders påverkan.
 • Beredskapsplan.
 • Riskmatriser.
 • Processer.
 • Verktyg.
 • Tekniker.
 • Mallar.
 • Transferering av risker.

Uppföljning och hantering av risker

 • Uppföljning och hantering av risker.
 • Misstag och fällor vid riskhantering.
 • Riskhantering, projektplanering och projektstyrning.

2