ORGANISATIONSUTVECKLING

IAD erbjuder organisationsutveckling och konsulttjänster inom våra verksamhetsområden; projektledning, chef och ledarskap, time management och kommunikation. Vi erbjuder också management consulting, senior advisory och interim management. Uppdragen kan t.ex. handla om att hjälpa ledningsgruppen implementera projektarbetssättet i organisationen, eller utveckla och implementera chef- och ledarutvecklingsprogram i organisationen.

IAD Svenska AB erbjuder tjänster inom följande områden:

Management Consulting

Inom Management Consulting arbetar vi tillsammans med er inom ramen för ett tidsbegränsat analys- och/eller förändringsprojekt. Vi bistår i analys- och strukturarbetet och erbjuder oss även att bistå i genomförandefasen i den mån det efterfrågas. För mer komplexa och omfattande förändringsprojekt där ni önskar få vårt fulla stöd erbjuder vi Interim Management, där erfarna konsulter från IAD tar plats i ledningsgruppen under genomförandefasen (se nedan för mer information)

  • Projektledning
  • Chef och ledarskapsutveckling
  • Affärsplanering
  • Vision och strategi
  • Entreprenörskap och startup
  • Restructuring
  • Branding
  • Pricing
  • Franchising

Senior Advisory

IAD har ett nätverk av erfarna konsulter som har varit verksamma i ledande positioner i stora och mindre företag eller offentlig förvaltning. De har lång erfarenhet som chefer eller specialister. De kan fungera som konsulter, rådgivare till företag, organisationer och enskilda personer eller ingå i styrelser, ledningsgrupper, styrgrupper och referensgrupper.

 

Interim Management

Vi erbjuder också våra tjänster som Interim Manager. Det kan t.ex. handla om att leda verksamheten under en kritisk övergångsperiod.

Kontakta oss för mer information, referenscase och för att diskutera just Era behov!

 

Kontakta för förslag

6

8