DET ÖPPNA LEDARSKAPET (L.E.T)

Det öppna ledarskapet (L.E.T) lär ut Thomas gordons internationellt spridda och välrenommerade modell för kommunikation och relationer.

Kursbeskrivning:

Chefer och ledare vet att det krävs mer än teknisk kompetens och affärskunnande för att vara framgångsrik idag. Förmågan att kommunicera och effektivt hantera växande konflikter är minst lika viktigt. Viewpoints erbjuder chefer och ledare de beprövade redskap för kommunikation och konfliktlösning som är grunden för sunda, välfungerande relationer på arbetsplatsen.

Det öppna ledarskapet, Leader Effectiveness Training (L.E.T.) lär ut Thomas Gordons internationellt spridda och välrenommerade modell för mänskliga relationer. Deltagare lär sig både den grundläggande filosofin bakom modellen och, framförallt, att känna igen när och hur man skall använda redskapen för att få det att fungera.

Målgrupp:

Chefer men även personer utan formellt personalansvar, men som innehar positioner med stort ansvar, såsom projektledare.

Förkunskapskrav:

Inga förkunskapskrav.

Metod:

Kursen fokuserar på konkret träning i centrala kommunikationsfärdigheter, som Aktivt lyssnande och Jag-budskap. Under tre intensiva dagar kommer deltagarna att ägna sig åt rollspel, övningar, gruppdiskussioner, coaching och feedback. Alla L.E.T.-kurser leds av auktoriserade kursledare. Kursen är upplagd under 2+1 dagar, det ger möjlighet att prova färdigheterna och sedan diskutera/utbyta dessa erfarenheter under dag 3. Det blir en naturlig repetition, vilket är så nödvändigt för att möjliggöra bestående inlärning.

Innehåll:

Kursen är upplagd kring de fyra grundläggande relationsredskapen varje ledare behöver:

 • Förmågan att etablera och upprätthålla öppen kommunikation med gruppmedlemmar och medarbetare.
 • Förmågan att lyssna med empati så att andra känner sig förstådda.
 • Förmågan att uttrycka sin kritik och sina behov klart och ärligt utan att skuldbelägga.
 • Förmågan att lösa konflikter på sådant sätt att ingen förlorar.

Du lär dig att:

 • Aktivt lyssna på andras känslor.
 • Aktivt lyssna för att förtydliga information.
 • Skilja på acceptabla och oacceptabla beteenden.

Effekter:

 • Lägre frånvaro och personalomsättning eftersom människor trivs bättre med att gå till jobbet.
 • Minskad stress eftersom problem och konflikter behandlas och löses istället för att ignoreras, undvikas eller lösas illa.
 • Ökad produktivitet eftersom gruppmedlemmar är mer motiverade och engagerade när de upplever större delaktighet och möjlighet att påverka.
 • Större kreativitet och bättre beslut eftersom människor arbetar mer med väsentligheterna i sina team.
 • Mindre tid används för att bekämpa motstånd, medla gräl och kontrollera människors arbete, vilket frigör tid för tänkande, planering och verklig ledning.

3-dagar