Retorik

Konsten att övertyga är användbar i många sammanhang; förhandlingar, säljsituationer, konflikter, tal och presentationer.

Kursbeskrivning:

Konsten att övertyga istället för att övertala är användbar i många sammanhang; tal, presentation eller samtal mellan fyra ögon. I denna kurs i retorik får du lära om klassisk grekisk retorik med ethos, pathos och logos men naturligtvis mest om modern retorik.

Målgrupp:

Du har behov utbildning i retorik för att kunna informera och övertyga. Du kanske är chef, ledare, projektledare, säljare, advokat, politiker, informatör eller konsult.

Förkunskapskrav:

Gärna presentationsteknik men inget krav.

Metod:

Förberedande uppgift innan kursen. Instuderingsmaterial. Energirika föreläsningar varvade med övningar och ett antal riktiga framträdanden. Varje framträdande planeras, övas in och genomförs framför videokamera. Efter respektive framträdande får deltagarna omgående återkoppling och tips för att förbättra sin teknik. Casestudies av några stora framgångsrika exempel på god retorik. Deltagarna får sina egna presentationer på video med sig hem efter avslutad utbildning. Du ser fortlöpande hur du utvecklas som talare.

Kursdokumentation på fil att ladda ned för iPad eller dator:

 • Omfattande kursdokumentation med bl. a. slides, checklistor, mallar, övningar och video.
 • Thank You for Arguing: What Aristotle, Lincoln, and Homer Simpson Can Teach Us About the Art of Persuasion, Jay Heinrichs.(Kindle Edition – Feb 12, 2008) – Kindle eBook.
 • Diplom erhålles efter genomförd utbildning.

Innehåll:

 • Klassisk retorik; ethos, pathos och logos.
 • Retoriska verktyg.
 • Retorisk disposition.
 • Påverkan på ett psykologiskt plan.

Förberedelser

 • Syfte och mål.
 • Research.
 • Planering och disposition.
 • Formuleringar.
 • Välja argument och bygga upp en argumentation.
 • Välja språk.
 • Välja hjälpmedel.
 • Val av kommunikationsstrategi beroende på målgrupp, sammanhang och innehåll.

Strategier

 • Historieberättelsen.
 • Involvera lyssnaren.
 • Frågeteknik.

Framförandet

 • Inledning.
 • Få åhöraren att agera/reagera.
 • Bekräfta mottagaren.
 • Manus eller inte.
 • Få budskapet att fastna.
 • Framförande och feedback.
 • Vad sänder du för signaler.
 • Närvaro.
 • Kroppsspråk.
 • Röst.
 • Argumentation.
 • Påverkan.
 • Analys av klassiska tal.

2