IAD

Projektledarutbildning

Projektledarutbildningar och tillhörande konsulttjänster är det område vi är mest kända för. Många av våra uppdrag har sin utgångspunkt i utbildning och utveckling inom projektområdet. Vårt utbud inom projektledarutbildning omfattar allt från introduktionskurser till avancerade utvecklingsprogram och förberedelse för internationell certifiering som PMP®, Project Manager Professional.

Vi erbjuder utvecklingsprogram för alla nivåer i organisationen, från ledningsgrupp, funktionella chefer, projektledare, team till medarbetarnivå.

Vår implementationsmodell

Inom projektutbildningar arbetar vi  med en egen modell för implementering av projektarbetssättet i organisationen som bygger på att vi först förankrar med företagsledningen sedan rullar vi ut programmet vertikalt i organisationen. Vidare arbetar vi med succesiv fördjupning på det horisontella planet. I projektledarnas fall hela vägen till internationell certifiering.

Kontakta oss för mer information om projektutbildning och våra projektutvecklingsprogram!

 

 

Läs mer om

IAD Focus® modellen

Samarbetet med
PMI Logo

 

 

Du kan också läsa mer i vår projektledar-folder!

12